Menu Zamknij

Kategoria: Urszula Kochanowska

„Urszula Kochanowska” Bolesława Leśmiana

 

    Trudno powiedzieć, jak rozumieć poezję Bolesława Leśmiana. Ten dość niesztampowy polski poeta XX wieku tworzył utwory wykraczające poza wszelkie wzorce, które śmią transcendować nie bacząc na uprzednio przyjęte schematy. Nie ulega wątpliwości, także dzieło o tytule „Urszula Kochanowska” otrzymało innowacyjny charakter i w języku pełnym neologizmów oraz archaizmów, i gdy mowa o ilustrowaniu poetyckim.

Translate »