Menu Zamknij

Kategoria: Zabawy ze słowami na G

grobowy

 

grobowy

 

Słowo „grobowy” czasami można zastąpić słowem „nagrobny” lub „nagrobkowy”, a czasami „ponury” i „posępny”.

 

Grobowy” to taki, który jest związany z grobem, stanowiący część grobu oraz cisza, nastrój, głos itd. będące wyrazem głębokiego smutku, przygnębienia, tragedii. Przykłady:

Zarezerwował kwaterę grobową.

 

Ćwiczenia dotyczące słowa grobowy:

 

 

 1. Umieść odpowiednią formę wyrazu „grobowy” w poniższych zdaniach:
  1. Podczas pogrzebu ukruszono kamień ___________________.
  2. Zapanowała cisza _______________, po czym wszyscy rozeszli się do swoich grup.
  3. Wybudowano kryptę ________________, by złożyć ciało głowy państwa.
  4. Dziennikarz __________________ tonem wymieniał nazwiska tych, którzy odeszli w tym roku.
  5. Siedział przy stole z ____________________ miną.

 2. Wymień wyraz „grobowy” na inny, acz będący jego odpowiednikiem.
  1. Grobowy napis, taki jaki chciał zmarły, umieszczono tydzień temu.
   _____________________________________________________________________
  2. Kiedy wszedłeś do sali, nastał grobowy nastrój?
   _____________________________________________________________________
  3. Ta nagrobna fotografia kogoś mi przypomina.
   _____________________________________________________________________

 3. Napisz jaką częścią mowy i zdania są wyrazy:
  1. grobowy – ________________________________________
  2. grobowo – ________________________________________
  3. grobowiec – _______________________________________

 4. Ułóż 5 zdań z poznanym właśnie słowem:
  1. ____________________________________________________________
  2. ____________________________________________________________
  3. ____________________________________________________________
  4. ____________________________________________________________
  5. ____________________________________________________________

 5. Napisz opowiadanie z dialogiem (min. 15 zdań), w którym znajdzie się wyraz „grobowy”. Może to być niewiarygodna historyjka.

 6. Podkreśl nagłos w wyrazie „grobowy”.

 7. Stwórz rebusy, których hasła to:
  1. grób”,
  2. cisza grobowa”,
  3. grobowa mina”,
  4. grobowa muzyka”.

 8. Odmień przez przypadki zwrot „grobowa cisza” (l. poj.)

M. _____________________________________________

D. _____________________________________________

C. _____________________________________________

B. _____________________________________________

N. _____________________________________________

Ms. ____________________________________________

W. _____________________________________________

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

Plik PDF do pobrania

 

grążel

 

grążel

 

Słowo „grążel” inaczej „nenufar” bądź „lilia wodna”.

 

Grążel” to wieloletnia roślina wodna rosnąca w jeziorach i stawach. Ma ona grube kłącza oraz dość spore, owalne i skórzaste liście. Do tego ma duże kwiaty. Pływa po powierzchni wody. W Polsce najczęściej występuje grążel żółty. Przykłady:

Widziałem biały grążel w pobliskim stawie.

 

gromki

 

gromki

 

Słowo „gromki” czasami można zastąpić słowem „huczny”, „donośny”, „hałaśliwy”,

„gromko” zaś – „hucznie”, „donośnie”, „hałaśliwie”.

 

Gromki” to odgłos o znacznym natężeniu, głośny i dobrze słyszalny, wydawany przez ludzi, nierzadko przez sporą ich liczbę. Przykłady:

Gromki głos daje gromki śpiew.

 

Ćwiczenia dotyczące słowa gromki:

 

 1. Wstaw poznany wyraz w odpowiedniej formie, by zapełnić puste pola:
  1. Publiczność podziękowała kompozytorowi ___________________________ brawami.
  2. Jej ______________ śmiech w miejscu publicznym zawsze stawiał mnie w niezręcznej sytuacji.
  3. ___________________ wygwizdano polityka.
  4. Przed wejściem do teatru słyszałem już te _________________ krzyki.
  5. Usłyszał jedynie ________________________ wołanie.

 2. Poniżej znajdują się podkreślone słowa. Co to są za części mowy?
  1. gromki gwizd – __________________________________________________________
  2. gromko klaskać – _________________________________________________________

 3. Ułóż 3 zdania z poznanym właśnie słowem:
  1. _________________________________________________________________
  2. _________________________________________________________________
  3. _________________________________________________________________

 4. Podziel wyrazgromkina sylaby:

 5. Ułóż rymy do słowa „gromki”:

 6. Stwórz rebus, którego hasłem będzie „gromko”:

 7. Narysuj widownię w teatrze, która dziękuje aktorom gromkimi brawami.

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

Wersja PDF do pobrania

 

grotołaz

 

Słowo „grotołaz” czasami można zastąpić zwrotem „poszukiwacz groty”, „poszukujący jaskini”, „badacz podziemnych przejść”, „odkrywca połączeń między grotami”.

 

Grotołaz” to człowiek, który szuka, odkrywa i bada trudno dostępne groty, jaskinie itp. oraz połączenia między nimi, czyli przejścia podziemne. Może to czynić również w celach turystycznych. Przykłady:

Sekcja grotołazów odkryła kolejne przejście.

 

Ćwiczenia dotyczące słowa grotołaz:

 

 1. Uzupełnij zdania, stosując nowo poznany wyraz w odpowiedniej formie.
  1. Zawsze chciałem zostać __________________________.
  2. Grupa ____________________ zaginęła kilka dni temu.
  3. Sprzęt _____________________ odnaleziono kilometr od tej jaskini, więc możliwe, że jego właściciel znajduje się nieopodal.
 2. Ułóż 6 zdań z poznanym właśnie słowem:
  1. ____________________________________________________________
  2. ____________________________________________________________
  3. ____________________________________________________________
  4. ____________________________________________________________
  5. ____________________________________________________________
  6. ____________________________________________________________
 3. Podziel wyrazgrotołazna sylaby:

 4. Narysuj grotę i kogoś, kto w niej łazi.

 5. Odmień przez przypadki wyrazgrotołaz (zarówno w l. poj., jak i w l. mn.):

  M. ___________________________ | ___________________________

  D. ___________________________ | ___________________________

  C. ___________________________ | ___________________________

  B. ___________________________ | ___________________________

  N. ___________________________ | ___________________________

  Ms. ___________________________ | ___________________________

  W. ___________________________ | ___________________________

 6. Stwórz dwa rebusy. Ich hasłem ma być „grotołaz”:

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

Wersja PDF do pobrania

 

gestor

 

 

Bywa, że „gestor” można zastąpić słowem „dysponent” lub „zarządca”.

 

 

    Ktoś lub instytucja mająca prawo zarządzać, dysponować czymś. Ten, który administruje. Przykład:

 

Ich gestor popełnił błąd.

 

 

 

Ćwiczenia dotyczące słowa gestor”:

  

 1. Podziel słowogestor” na sylaby:__________________________________________

 

 1. Gestor” to wyraz, który ma:

  1. ________ (podaj odpowiednią cyfrę) liczb.

  2. ________ (podaj odpowiednią cyfrę) głosek.

  3. ________ (podaj odpowiednią cyfrę) samogłosek.

 

 1. Akronim: Ułóż zdanie z wyrazów zaczynających się na litery występujące w słowie „gestor”. Zachowaj kolejność! Zdanie ma być nietypowe, ale działające na Twoją wyobraźnię.

  Twoje zdanie: ___________________________________________________

 

 1. Uzupełnij zdania słowem „gestor:

  1. Czy __________________________ byli na tym spotkaniu?

  2. Powiedz mi, ile jest _______________________ w naszym regionie?

 

 1. Ułóż 3 zdania z wyrazemgestor:

  1.  

   _______________________________________________________________________.

  2.  

   _______________________________________________________________________!

  3.  

   _______________________________________________________________________?

 

 1. Wskaż nagłos i wygłos w słowie:

 gestor

 

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

 Wersja PDF do pobrania

 

Translate »