Menu Zamknij

Kategoria: Inne

Zachęć czytelników do zapoznania się z twórczością Jana Kochanowskiego

 

     Jan Kochanowski uznany jest powszechnie za najwybitniejszego poetę słowiańszczyzny, który żył przed Mickiewiczem, albowiem w XVI wieku. Narodził się w Sycynie jako syn średniozamożnego szlachcica. Studiował on pierwej w Akademii Krakowskiej, po czym na uniwersytecie w Królewcu, a w latach 1552-1555 w Padwie. Wszechstronnie wykształcony humanista doskonale znał łacinę i grekę, starożytną literaturę i filozofię. Od 1564 – za sprawą podkanclerza Piotra Myszkowskiego – został dworzaninem i jednym z sekretarzy króla Zygmunta Augusta. W 1570 porzucił dwór i osiadł w Czarnolesie. Po 1575 związany był z kanclerzem Janem Zamoyskim, który go zjednał dla polityki Stefana Batorego. Jak więc można byłoby pominąć go w historii Polski?

Translate »