Menu Zamknij

abiturient

Bywa, że „abiturient” można zastąpić słowem „maturzysta”.

 

„Abiturient” to uczeń kończący szkołę, zazwyczaj średnią, przystępujący do egzaminu dojrzałości. Przykład:

Jak miewa się nasz abiturient?

 

 

Ćwiczenia dotyczące słowa abiturient”:

 

 1. Przekształć poniższe zdania tak, aby użyć słowa „abiturient”, „abiturienci” „abiturientki” „abiturientka” itp.:

  1. Zdający egzamin maturalny są zestresowani.


    

  2. Tegoroczni maturzyści właśnie organizują bale.

  3. Trzymamy za zdających dzisiaj maturę.

  4. Maturzystki zadzwoniły do radia.

  5. Maturzystce nie zezwolono na wyjście do toalety.

  6. Zdającym egzamin dojrzałości pozostaje wierzyć we własne siły.

  7. Maturzyści z technikum elektronicznego są zdziwieni takim potraktowaniem przez władze szkolne ich jedynej koleżanki z klasy, z którą mieli jutro zdawać egzamin dojrzałości.

  8. Maturzystkom radzi się nie zakładać czerwonej bielizny na maturę, gdyż to jest przesąd, w który wierzą jeno nieuczeni.


 

 1. Ułóż po 2 zdania z wyrazamiabiturientkomoraz „abiturienci”:

 

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

wersja PDF do pobrania

Translate »