Menu Zamknij

agitacja

Bywa, że słowo „agitacja” może być zastąpione wyrazem „propaganda”, „indoktrynacja”.

„Agitacja” to propagowanie jakiejś ideologii, zjednywanie jej zwolenników. Przykład:

To tylko agitacja?

    Wyraz „agitacja” pochodzi z łac. agitatio. To oczywiście europeizm (franc. agitation, ros. agitacija, ang. agitation). Niegdyś słowo to znaczyło tyle, co fizyczny „ruch”. J. Słowacki użył tego słowa właśnie w tym znaczeniu. Do tego doszło również przenośne znaczenie tegoż wyrazu. Oznaczał on bowiem też „zdenerwowanie”. Dzisiaj stosuje się go w znaczeniu „wpływanie na opinie, by zjednać popleczników dla danej sprawy”.

   „Agitować” oznaczało „poruszać”, a nawet „mieszać”. Później doszło – „propagować idee”.

   Przymiotnik od „agitacja” to już tylko nawiązanie do ostatniego znaczenia, np. Przemowa agitacyjna.

   „Agitator” (z łac. „poganiacz”) pierwej stosowany był w znaczeniu „przyrząd mechaniczny wprawiający coś w ruch, używany w laboratoriach”. W następnej kolejności zaczął znaczyć „tego, co zajmuje się agitacją”.

   „Agitatorski” zatem to „właściwy agitatorowi”.

   „Agitatorstwo” to „praca agitatora”.

 

Ćwiczenia dotyczące słowa agitacja”:

 

 1. Przekształć poniższe zdania tak, aby użyć słowa „agitator”, „agitacja” „agitatorski” „agitatorstwo” itp.:

 

  1. Moim zajęciem jest agitowanie.

_______________________________________________________________________________.

  1. Tegoroczne władze właśnie propagują swoje idee.

_______________________________________________________________________________.

  1. To znany człowiek propagujący pewne idee, działający na rzecz opozycji.

_______________________________________________________________________________.

  1. To komentarz propagujący pewne idee.

_______________________________________________________________________________.

  1. To propagandysta, nie zaś ktoś szukający prawdy.

_______________________________________________________________________________.

  1. Ten propagandzista nie sprawdził się w tej roli, więc wymieniono go na innego.

_______________________________________________________________________________.

  1. Czy ktoś normalny jest w stanie zrozumieć propagandowych przemów?

_______________________________________________________________________________.

  1. Politykom radzi się porzucić zajmowanie się indoktrynacją.

_______________________________________________________________________________.

 

 1. Ułóż po 2 zdania z wyrazamiagitatorkaoraz „agitatorzy:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wymień co najmniej dziesięć rzeczowników pasujących do słowa „agitatorski”:

  1. _______________________________________________________;

  2. _______________________________________________________;

  3. _______________________________________________________;

  4. _______________________________________________________;

  5. _______________________________________________________;

  6. _______________________________________________________;

  7. _______________________________________________________;

  8. _______________________________________________________;

  9. _______________________________________________________;

  10. ______________________________________________________.

 

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

Wersja PDF do dodania

Translate »