Menu Zamknij

alleluja, wesołego alleluja

alleluja, wesołego alleluja

 

 

„Alleluja” to radosne wykrzyknienie, radujący przyśpiew, okrzyk wysławiający Boga. Zjawisko to zachodzi zazwyczaj w liturgii i pieśniach wielkanocnych.

 

„Wesołego alleluja” to eksklamacja, wyrażenie religijnego pozdrowienia. Taką formułę stosuje się przede wszystkim z okazji Wielkiej Nocy, zatem najczęściej wśród wiernych w kościele, na kartkach świątecznych i w życzeniach przesyłanych przez telefon i internet.

 

Dokładniejsze dane:

„Alleluja” występuje w pieśniach wielkanocnych, w liturgii rzymskokatolickiej to część mszy z Psalmami.

 

Omawiany wyraz zapożyczony został z Pisma Świętego. W polszczyźnie ma miejsce od samego początku, nie został ani razu zmieniony. W języku hebrajskim Halleũ – Jãh to „chwalcie Jahwe”. My tłumaczymy to jako „chwalcie Boga”. Zwrot ten pojawiał się w psalmach, by lud szanował Najwyższego i oddawał mu hołd.

 

Chociaż wierzący używają tego jednomyślnego uznania przez cały rok liturgiczny, to formuła ta najczęściej jest używana właśnie podczas wiosennych świąt. Doszło do tego, iż nierzadko Alleluja stosowane jest naprzemiennie z nazwą „Święta Wielkanocne”. Na wielu kartkach można przeczytać „Wesołego Alleluja!”.

 

Ponieważ alleluja kojarzy się ze świętem, a świętowanie z wolnym od pracy, lenistwem i nieładem, powstały takie zwroty jak „w domu alleluja”, który oznacza nieporządek w tychże czterech ścianach.

 

Ćwiczenia z „alleluja” i „wesołego alleluja”:

 

 1. Zabawa z wyrazem „alleluja”.

  1. Podziel na sylaby: ________________________.

  2. Wymień kolejno występujące spółgłoski: _______________________;

  3. Wymień kolejno występujące samogłoski: ______________________;

 

 1. Ułóż:

  1. krótkie (160 znaków) życzenia wielkanocne:

   1. ze zwrotem „Wesołego Alleluja!”

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

 

   1. ze słowem „Alleluja”

 

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

 

  1. wyjaśnienie słowa „alleluja”.

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

  1. dwa zdania z „alleluja” i dwa zdania z „Wesołego Alleluja!”:

 

   1. ______________________________________________________.

   2. ______________________________________________________.

   3. ______________________________________________________.

   4. ______________________________________________________.

 

 

Ćwiczenia ze słownictwem

 

http://werbalnik.xunil.pl

Wersja PDF do pobrania

Translate »