Menu Zamknij

bagatelizować

 

 

„Bagatelizować” można kiedy niekiedy zastąpić słowami: „banalizować”, „umniejszać”, „spłycać”, jak również wyrazem „lekceważyć”.

 

 

   „Bagatelizować” to uważać coś za mało istotne, za drobnostkę; lekceważyć coś lub przedstawiać to jako rzecz mało ważną, pozbawioną znaczenia; pomniejszać znaczenie czegoś. Jeżeli ktoś bagatelizuje coś poważnego np. chorobę, niebezpieczeństwo lub jakiś zakaz, to nie traktuje tego z należytą powagą. Przykłady:

Czy on znowu zbagatelizuje zalecenia lekarza?

Nie bagatelizuj konsekwencji własnych czynów, gdyż wcześniej czy później odwróci się to przeciwko tobie.

 

Ćwiczenia dotyczące słowa „bagatelizować”:

 

 1. Uzupełnij puste pola o słowo „bagatelizować” (pamiętaj o odpowiedniej formie):

  1. Zawsze __________________ swoje problemy zdrowotne, aż obudziłeś się w szpitalu.

  2. Pierwsze objawy chorobowe są nierzadko __________________ przez samych chorych.

  3. Czy __________________ przepisów przeciwpożarowych jest bezpieczne?

  4. Czy świat będzie __________________ rzeczywiste rozmiary tragedii, która miała miejsce w Kijowie w 2014 roku?

  5. Czy mniejszość nadal __________________ zdanie innych?

  6. Komentator w swoim wystąpieniu __________________ życie ludzi walczących o wolność swojego kraju.

 

 1. Ułóż 5 zdań z czasownikiem „bagatelizować”:

  1. ________________________________________________________________________

  2. ________________________________________________________________________

  3. ________________________________________________________________________

  4. ________________________________________________________________________

  5. ________________________________________________________________________

 

 1. Podkreśl samogłoski słowa:

bagatelizowanie

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

Wersja PDF do druku

Translate »