Menu Zamknij

Daty graniczne i wewnętrzny podział pozytywizmu w Polsce

 

  Nie ulega wątpliwości, że pozytywizm polski umieszczamy między rokiem 1864 a 1890. Przyjmuje się, że 1864 rok to ostateczne rozstanie z romantyzmem. Powinno się też pamiętać, iż w tym roku upadło powstanie styczniowe, uwłaszczono chłopów na obszarach zaboru rosyjskiego. Te wydarzenia przyczyniły się do powstania zupełnie odmiennej epoki w naszym kraju.

 

  Styczniowa klęska nie była pierwszym polskim zrywem o niepodległość, nieudaną próbą odzyskania suwerenności, toteż zniechęcenie ludzi do romantycznego podejścia do walki nikogo już nie zadziwiało. Szczególnie młódź poszukiwała w pozytywizmie nieznanych przedtem metod. Swoją drogą gardłowała, siała się warstwa inteligencji wykorzystująca swoje wychowanie, wykształcenie.

 

  Rok 1890 to świt Młodej Polski. Właśnie podczas tegoż zaczątku debiutował Tetmajer, Staff i inni. Wtedy jeszcze pozytywizm istniał, acz coraz mocniej stawał się zdominowany przez młodopolskich.

 

  Przedział ponad dwudziestu lat nie jest dokładny, ale można go podzielić na pewne etapy.

 

Translate »