Menu Zamknij

Konkurs historyczny: „Odkrycia geograficzne i ich konsekwencje – świat nowożytny”

 

 

Praca pisemna pt. „Odkrycia geograficzne i ich konsekwencje – świat nowożytny

 

Konkurs składa się z dwóch kategorii. Prace przyjmowane przez nas muszą być napisane przez uczniów klas ze Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi:

 • szóstoklasistów (I kategoria) – minimum 2 strony A4 samego tekstu,

 • ósmoklasistów (II kategoria) – minimum 3 strony A4 samego tekstu.

 

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do szukania informacji na temat przeszłości i umiejętnego przekazywania nabytej wiedzy w formie pisemnej.

 

Przedmiotem oceny konkursowej:

 • zgodność pracy z podanym tematem;

 • samodzielność;

 • wiedza;

 • oryginalny, ciekawy sposób przekazywania informacji (do tekstu można dodać dodatki typu: schematy, tabele, mapy itp.);

 • bogactwo słownictwa;

 • poprawność (ortograficzna, gramatyczna, stylistyczna…);

 • poprawność składu dokumentu (np. formatowanie).

 

Przebieg konkursu:

 1. Szkoła SP 83 w Łodzi przesyła do nas każdą pracę oddzielnie (każdy e-mail to oddzielna praca). Tytuł e-maila powinien zawierać pierwsze wyrazy tytułu historycznego, a w nawiasie kategorię, np. „Odkrycia geograficzne…” (I kategoria). W treści wiadomości elektronicznej należy napisać pseudonim, wiek ucznia. W załączniku praca ucznia – plik w formacie odt. (programy: LibreOffice Writer, OpenOffice Writer).

 2. Zespół Werbalnik ocenia prace w dwóch kategoriach, po czym publikuje wyniki w dziale Konkursy.

 3. Zwycięzcy (uczniowie, których prace zajmą I miejsca) otrzymają po nagrodzie.

 

 

Ochrona danych osobowych:

   Każda praca musi być podpisana przez szkołę pseudonimem i wiekiem jego ucznia, nie zaś imieniem i nazwiskiem. Jeżeli dane autora będą wskazywać na imię i nazwisko, przyjmiemy, iż jest to jedynie jego pseudonim. Jeśli jednak szkoła wyśle prawdziwe dane swojego ucznia, znaczyć to będzie, że otrzymała pozwolenie od opiekunów prawnych na to, by znalazły się one na stronie pod domeną werbalnik.xunil.pl oraz werbalnik.pl Zatem zgoda na przesłanie do nas danych (imienia i nazwiska) ucznia spoczywa na szkole i tylko szkoła jest za to prawnie odpowiedzialna. To ona powinna przechowywać zezwolenie tak długo, jak długo będą widnieć dane ucznia na Werbalniku. Zespół Werbalnik nie ma możliwości kontaktowania się z rodzicami, a przez internet trudno jest zweryfikować czy naprawdę ma się kontakt z faktycznym opiekunem prawnym autora pracy.

 

   Pseudonim nie może być obraźliwy ani zawierać imion biblijnych.

 

   Należy pamiętać, że na ewentualnym dyplomie pojawi się podany przez SP 83 w Łodzi pseudonim ucznia.

 

 

Przesłanie prac przez szkołę:

   Wiadomość elektroniczna przesłana z adresu e-mail, który nie widnieje na oficjalnej stronie szkoły, zostanie przez Werbalnik zignorowana. Należy pamiętać, że stroną internetową szkoły nie jest strona na portalu społecznościowym.

 

Terminarz:

 1. Prace należy przesłać do nas na adres e-mail: konkurs.werbalnik@xunil.pl

 2. Wszystkie prace uczniów szkoła przesyła jednego (tego samego) dnia.

 3. Prace SP 83 w Łodzi przesyła do 26 listopada 2018 r. włącznie. Uwaga! Ze względu na prośby, termin dostarczania prac do szkoły został przesunięty.

 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Werbalniku w dziale Konkursy. Podane będą pseudonimy, wiek zwycięzców oraz w jakiej kategorii zwyciężyli.

 

Nagrody:

   Przewidziane nagrody dla zwycięzców oraz publikacja ich tekstów na werbalnik.xunil.pl.

 

Uwagi końcowe:

 1. Przystąpienie do konkursu przez szkołę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody ucznia na publikację jego pracy na werbalnik.xunil.pl i werbalnik.pl, przetwarzanie jego pseudonimu, a także na przetwarzanie danych szkoły na potrzeby organizacji konkursu oraz publikacji wyników na stronie werbalnik.xunil.pl i werbalnik.pl

 2. Decyzje Zespołu Werbalnik są ostateczne.

 3. Udział w tym konkursie oznacza akceptację warunków konkursu oraz niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jego autorów – Zespołu Werbalnik.

 4. Zespół Werbalnik może przerwać konkurs, jeśli większość przesłanych prac nie spełni powyższych wymogów lub z innych niespodziewanych powodów.

 

Translate »