Menu Zamknij

Odrodzenie, czyli renesans we Włoszech

 

    Odrodzenie powstało z powodu upadku Konstantynopola. Wtenczas dużo Greków schroniło się na ziemi włoskiej. Przyczyniło się to do szerzenia przez zbiegłych obcokrajowców sztuki antycznej, a to z kolei spowodowało zmiany poglądów w Italii.

   Poza tym renesans zrodził się jeszcze z powodu wypraw krzyżowych, gdzie nastąpił rozwój gospodarczy miast. Na czele tychże miejscowości stały bogate rody mieszczańskie, rywalizujące ze sobą, które rozwinęły tzw. mecenat, czyli instytucjonalny system opiekujący się poetami. Mowa tutaj o Wenecji, Florencji, Neapolu.

 

    Tak też podłożem, na którym rozwijał się nowy okres było wzbogacanie się miast poprzez wymianę handlową ze wschodem, rzemiosło i przemysł. Podczas trwania tej epoki doszło również do rozwoju domów bankierskich, które zapewniały ludziom znakomitą pozycję oraz możność finansowania kultury i nauki sztuki.

 

 

Translate »