Menu Zamknij

periodyczność

 

Słowo „periodyczność” można zastąpić wyrazem „okresowość”.

 

 

    „Periodyczność” to regularne powtarzanie się czegoś. Przykład:

 

Jeździła do Gdańska periodycznie.

 

 

Ćwiczenia dotyczące słowa periodyczność”:

 

  1. Uzupełnij zdania, stosując nowo poznany wyraz.

    1. Należy zrozumieć __________________________ zmian klimatycznych.

    2. Pamiętaj o tym, że w naturze nierzadko mają miejsce __________________________ .

    3. Mam już dosyć tych __________________________ ataków gorączki.

 

  1. Ułóż 4 zdania z poznanym właśnie słowem:

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

  1. Wyszukajw internecie, czym jest periodyk. Napisz 2 zdania z tym wyrazem:

 

______________________________________________________________________.

 

______________________________________________________________________.

 

 

  1. Pojedynczym podkreśleniem zaznacz śródgłos. Natomiast nagłos i wygłos podkreśl podwójnie.

 

Periodycznie

 

 

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

  Wersja PDF do pobrania

 

Translate »