Menu Zamknij

Wydarzenia a tytuł „Anielka” dzieła Bolesława Prusa

 

  W utworze Bolesława Prusa pt. „Anielka” najwięcej wydarzeń, łączy się właśnie z tytułową, zresztą dość aktywną, bohaterką i jej rodziną.

 

  To Anielka bierze udział we wszystkim, co się dzieje we dworze. To młode, ledwie trzynastoletnie dziewczę poznaje, czym jest smak troski, albowiem zamartwia się wciąż narastającymi w rodzinie problemami. Swoim zachowaniem pozytywnie wyróżnia się na tle postępowań swoich bliskich. Ponadto inaczej podchodzi do Anny Stokowskiej czy do córki Gajdy. Zaprzyjaźnia się z Madzią, którą się opiekuje i ratuje jej ojca. Na jej rękach kona Karusek. Choruje na folwarku wśród moczarów, a później w pałacu obcej kobiety – p. Weiss. To jej umiera matka, co doprowadza ją do przedwczesnej śmierci. Zatem nadany przez pisarza tytuł, nie powinien nikogo dziwić. Choć, należy wspomnąć, na samym początku dzieło to zatytułowano „Chybiona powieść”.

  Na ten, wyżej wymieniony, podstawowy zestaw nachodzi jeszcze jeden wątek, gdyż do tych wszystkich wydarzeń przyczynia się sposób bycia rodzica Anieli. Jak wiadomo, ojciec jej jest człowiekiem rozrzutnym, lekkomyślnym, a nawet złym dziedzicem. Nie tak mały wpływ ma również jego stosunek do innych ludzi, chociażby do Gajdy czy pani Weiss.

  Dalszym, acz szerszym już tłem dla tych wypadków i postępowań właściciela ziemskiego są wydarzenia społeczne, w których to wieś i dwór nie mają zbyt wiele wspólnego. Oba, jakże odmienne, dwa światy istnieją samodzielnie, a to, co je łączy to serwituty, czyli powód do konfliktu oraz karczmarz Szmul ciągle zajęty robieniem własnych interesów.

 

  Ze zdarzeń, które mają miejsce między dworem a wsią, rzucają się w oczy te, które taktują o ojcu Magdy, i to one tworzą coś w rodzaju zamkniętego dla siebie całokształtu.

Translate »