Menu Zamknij

Wymień problemy, z którymi spotykamy się w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

Problemy w „Przedwiośniu”:

  1. Zamysł i znaczenie rewolucji proletariackiej.
  2. Kryzys gospodarczy i destabilizacja parlamentarna.
  3. Sprawa mniejszości narodowych.
  4. Sobkostwo klas bogatych.
  5. Brak należytej reformy agrarnej.
  6. Terror policyjny.
  7. Nadużycia aparatu państwowego.
Translate »