Menu Zamknij

asymilacja

 

Wyraz „asymilacja” można zastąpić słowem „przyswajanie” bądź „wchłanianie”.

 

 

 

   Słowo „asymilacja” to upodobnienie się, zwłaszcza pod względem narodowym, wchłonięcie języka, kultury oraz cech innego narodu, czyli przystosowanie się do czegoś. Asymilacja jakiejś grupy, choćby etnicznej bądź pewnej osoby to jej przystosowanie się (do życia w nowej społeczności przez przyswojenie sobie kultury, obyczajów i określonych zachowań). Asymilacja norm lub kanonów kulturowych to inaczej ich przyswojenie. Asymilowanie czegoś to dostosowywanie tego do nowej sytuacji, powstałych warunków. Asymilacja to również przyswojenie przez żywy organizm substancji pobranych nie od siebie, czyli przekształcanie, przemiana substancji pobranych z zewnątrz na składniki własnego organizmu. Poza tym wyraz ten znany jest też językoznawcom, znaczy bowiem upodobnienie sąsiadujących głosek odnośnie do wymowy, innymi słowy to częściowe lub pełne dostosowanie artykulacji danej głoski do artykulacji głosek sąsiednich. Przykład:

 

W jego przypadku można śmiało mówić o całkowitej asymilacji.

 

 

Ćwiczenia dotyczące wyrazu asymilacja”:

 

 1. Zapamiętaj słowo „asymilacja”, tworząc zdanie z wyrazów rozpoczynających się na głoski tworzące ten wyraz:

  A__________SY__________M__________ I__________ L__________ A__________

  C__________ J__________ A__________.

 

 1. Uzupełnij zdania poznanym słowem:

  1. Małe firmy trudniej ________________ się do warunków powstałych w dobie kryzysu.

  2. Czy ludzie chętnie _________________ tlen?

  3. Drzewa _________________ dwutlenek węgla.

  4. ________________ pod względem dźwięczności.

  5. Nie potrafił __________________ się na obczyźnie.

  6. Udała się ___________________ religijna?

 

 1. Ułóż trzy zdania ze słowem „asymilacja”.

  1. ______________________________________________________________________.

  2. ______________________________________________________________________.

  3. ______________________________________________________________________.

 

 1. Podziel słowo „asymilacja” na sylaby i podkreśl nagłos i wygłos.

 

Podział na sylaby: _____________________.

Podkreślenie nagłosu i wygłosu: ASYMILACJA.

 

Ćwiczenia ze słownictwem

http://werbalnik.xunil.pl

Wersja PDF do pobrania

Translate »