Menu Zamknij

Biblia w kulturze

    Biblia stanowi źródło kultury europejskiej. Nie ulega wątpliwości, iż pierwej w obrębie religijnym i etycznym. Najistotniejsze dla człowieczeństwa są przykazania zwane Dekalogiem i to niezależnie od kraju, spojrzenia na świat czy wyznawanej religii. Wtórnie w sferze kulturowej, albowiem stała się natchnieniem filozofów, ludzi pióra i innych artystów.

   Pismo Święte można porównać do niewyczerpanego źródła wody, z którego wciąż się ją nabiera. To z Biblii wciąż się wydobywa wzorce osobowe, postawy godne podziwu i naśladowania. Dużo anegdot, motywów i symboli czy nawet związków frazeologicznych pochodzi właśnie od niej. Uwiecznione w powszechnej świadomości człowieczej obrazy i teksty biblijne tworzą jakby bazową gamę środków wyrazu, które, dzięki literaturze, znalazły swoje miejsce w języku, także i polskim.

   Najwięcej do powiedzenia Biblia miała w czasach, gdy łacina była codziennym językiem, a Europa stanowiła wspólnotę kulturową. Nie sposób lekceważyć faktu, iż nasza polska kultura została mocno i głęboko zakorzeniona w chrześcijańskich tradycjach. Dzisiaj niemożliwe byłoby wyplenienie z niej wszystkiego, co związane z religią. Gdybyśmy się tego podjęli, szybko byśmy zrozumieli, iż pozbywamy się wszystkiego, co nas dotąd tworzyło i łączyło nie tylko pokolenia, ale i nas obecnie.

    Pismo Święte to wspaniała scheda kulturowa całego świata. Trudno byłoby przebić takie dziedzictwo. Motywy zawarte w tym dziele powielane są do dzisiaj. Można je spotkać praktycznie w każdym dziele. Dlatego też warto zapoznać się z nim nawet wtedy, gdy wyznajemy ateistyczne spojrzenie na otoczenie. Aby zrozumieć mechanizm, który włada ludźmi od wielu lat, a także nami, warto wprzódy należycie go poznać. Dopiero później możemy próbować ocenić wpływ Biblii na dzieje ludzkości i nas samych. Jeśli jednak z góry zakładamy, że nie mamy nic wspólnego z tym, co zapisano w tej Księdze, to wykazujemy się niezrozumieniem omawianego tematu.

Translate »