Menu Zamknij

Dzieje Cezarego Baryki na tle burzliwej historii Polski, czyli wypunktowane problemy w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

  1. Ciekawość i sens rewolucji proletariackiej.

  2. Sprawa mniejszości narodowych.

  3. Recesja gospodarcza i kryzys parlamentarny.

  4. Egoizm klas posiadających.

  5. Brak reformy rolnej.

  6. Terror policyjny.

  7. Kwestia nadużyć aparatu państwowego.

Translate »